Bisættelse, begravelse, bededame, bedemand

Ceremonien skal spejle livet

 

Når et menneske vi elsker dør, ønsker vi, at afskeden skal være meningsfuld og smuk. Ceremonien skal spejle det liv, der blev levet.

Såvel religiøse som ikke-religiøse afskedsceremonier kan tage mange former. Hos os får du hjælp til at planlægge og gennemføre et smukt, personligt farvel. 

Det er vores fineste opgave at hjælpe med at skabe tryghed og overblik i en situation, hvor I måske mangler det.

Mange har ikke helt klarhed over, hvad de skal stille op, særligt når afdøde ikke var folkekirkeligt medlem. I dag findes mange muligheder for at planlægge og gennemføre en individuel, personlig og unik afskedsceremoni, herunder alternative rum og rammer for afskeden.

Tilsammen kan vi tilbyde dig en erfaren, professionel og skræddersyet plan for, hvordan du får sagt ordentligt farvel til det menneske, du har mistet.

Fire muligheder:

Begravelse

Begravelse betyder at kisten sænkes ned i jorden. Mange tror at det er den mest anvendte måde at komme herfra på, men det er det faktisk ikke. Læs mere om vores begravelsesforretning her.

Bisættelse

Bisættelse er den mest anvendte måde at komme herfra på. Efter afskedsceremonien i kirken eller på kapellet bliver kisten kørt til krematoriet, hvor den bliver brændt.

Herefter bliver urnen nedsat i jorden på den valgte kirkegård. 

Læs mere om bisættelse her.

 

Askespredning

Askespredning er, hvor afdøde køres til krematoriet og bliver brændt, herefter henter de pårørende urnen og spreder asken over åbent hav.

Ved Askespredning over åbent hav bruges en særlig urne, der hurtigt opløses i vand.

Afsked uden ceremoni

Der afholdes ingen ceremoni, kisten køres direkte på krematoriet, hvorefter urnen leveres til den ønskede kirkegård.

Vores opgaver

 

I samråd med dig drøfter vi de opgaver, der skal løses i forbindelse med dødsfaldet under hensyntagen til individuelle ønsker og behov. 

For mange er det at stå med et dødsfald en helt ny situation. Ofte har afdøde ikke formuleret sine ønsker ved afskedsceremonien, og det bliver således de efterladtes opgave at finde ud af, hvordan den skal forme sig.

Ud over selve den individuelle ceremoni er der en række praktiske opgaver, som Bededamerne hjælper med at løse:

 • Udfyldelse af papirer, evt. fremskaffelse af bortkomne dokumenter
 • Kørsel til myndigheder med papirer og afhentning af dødsattest
 • Anmeldelse af dødsfaldet til afdødes hjemsogn
 • Træffe aftaler om afhentning af afdøde på dødsstedet samt transport til det sted, hvor ceremonien skal finde sted
 • Træffe aftaler om tid og sted for afskedsceremonien
 • Kontakte administrationen på aktuel kirkegård/krematorium
 • Hjælpe med indrykning af dødsannoncer
 • Ansøgning om begravelseshjælp fra kommunen og sygesikringen
 • Bestille kiste og urne
 • Evt. udsmykning af kirke eller kapel, efter familiens ønske
 • Arrangere borgerlig bisættelse fra kapel
 • Træffe aftale med stenhugger
 • Bestilling af kistedekoration, kranse og bårebuketter
 • Evt. træffe aftale med musikere/sangere
 • Afhente og påklæde afdøde
 • Arrangere og køre blomster fra afskedsceremonien til aktuel kirkegård eller et andet sted, man måtte ønske
 • Hjælpe med at bestille et særligt sted til mindesammenkomst
 • Sørge for transport af urnen fra krematorium til kirkegård
 • Det kan aftales at vi tager billeder fra kirkerummet eller kapellet, samt af blomsterne

Hos Bededamerne får du altid et prisoverslag efter samtalen. Det er dog vigtigt, at man er klar over, at det ikke på forhånd er muligt at give en fuldstændig pris på begravelsen, idet der udover vores honorar og udgifter kan komme en regning fra kirkegården, fra stenhugger eller fra mindesammenkomsten.

 

I det omfang I ønsker det, kan I vælge at deltage i de praktiske opgaver og/eller selv løse nogle af dem.