Begravelseshjælp

 

Når man dør, har ens pårørende i de fleste tilfælde ret til begravelseshjælp, som udbetales af Udbetaling Danmark. Der kan ansøges om begravelseshjælp via Bededamerne eller på borger.dk. Det er oftest os der søger begravelseshjælpen og det er en del af vores honorar at søge den for familien.

Begravelseshjælp er et offentligt tilskud, som udbetales til hjælp for betalingen i forbindelse med begravelsen.

Man skelner mellem to former for begravelseshjælp:

1) Begravelseshjælp der udbetales uafhængigt af formuen

Begravelseshjælpen efter børn under 18 år udgør 9.000 kr. pr. 1. januar 2018.

Begravelseshjælp efter personer, der er født før 1. april 1957, udgør mindst 1.050 kr.

 

2) Begravelseshjælp, der udbetales beregnet på afdødes og eventuel ægtefælles formue

 

Begravelseshjælpen efter personer over 18 år kan maksimalt udgøre 11.000 kr. pr. 1.

 

januar 2018. Dette beløb nedsættes med det beløb, formuen overstiger visse grænser:

 

    •    Hvis afdøde efterlader ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år, er formuegrænsen pr. 1. januar 2016: 34.800 kr.

    •    Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger: 45.850 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).

    •    Hvis afdøde hverken efterlader ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år, er formuegrænsen pr. 1. januar 2016: 17.450 kr.

    •    Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger 28.250 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).

 

Formueberegning

Begravelseshjælpens størrelse beregnes efter formuen på dødsdagen. De oplysninger

 

om afdødes formue, ‘Udbetaling Danmark’  skal bruge for at beregne hjælpen, svarer til

 

de oplysninger, der skal skaffes til skifteretten.

 

Formuen omfatter også formuerettigheder som engangsudbetalinger, der udbetales til

 

boet eller den efterlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet fra f.eks. ATP, forsikringer

 

og pensionsordninger. Engangsudbetalinger indgår i beregningen efter fradrag af

eventuel skat.

 

Når afdøde efterlader ægtefælle eller registreret partner, er det ægtefællernes samlede

 

formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund.

 

En eventuel efterlevelseshjælp i medfør af lov om aktiv socialpolitik og løbende

 

pensionsudbetalinger til den efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

 

Udgifter i forbindelse med begravelsen indgår ikke i beregningen.

 

Flere oplysninger

Du kan få mere information om begravelseshjælp ved mødet hos Bededamerne og på Borger.dk